Storkök

Storköksservice är vår kärnverksamhet, vi servar de flesta fabrikat på marknaden. Vi finns till Er hjälp när maskiner stannar i Er verksamhet.

Vi har en stor kunskapsbank i företaget med utbildade tekniker med många års erfarenhet.

Vi servar diskmaskiner, ugnar, spisar, fritöser, stekbord, kokgrytor, kylar, frysar, kaffemaskiner och nästan alla maskiner som finns inom
väggarna i restauranger, skolkök, caféer, servicehus.
Vi är auktoriserade åt de flesta fabrikaten på marknaden. Vi har tio tekniker som har väl utrustade servicebilar för att kunna hjälpa
Er på bästa sätt ute på fältet både när det är kris och med förebyggande service.

När servade ni Er dyrbara storköks utrustning senast?
Vi utför förebyggande underhåll . Detta är ett avtal som säkrar driften i Ert kök .Med regel bunden underhållsservice minskar ni
Era totalkostnader och ökar livslängden på utrustningen.
I avtalet upprättar vi statusbedömning och en besiktning av maskiner enligt checklistor punkt för punkt.

Storkök2