Luftkonditionering

KYLA, KYLSKÅP, FRYSKÅP, KYL/FRYSRUM, DISKAR, MONTRAR, ISMASKINER.
LUFTKONDITINERINGAR:

Behöver Ni något av dessa produkter eller service på dessa produkter då har Ni hittat rätt bolag. Vi finns i Jönköpings län och lite omnejd.
Vi servar de flesta fabrikaten på marknaden.

Vi är ett ackrediterat kyl företag för trycksättning av gas vi är ett certifierat kyl företag med certifierade kyltekniker.

Vi utför återkommande läck sökning kontroller, besiktningar återkommande kontroller, underhållsservice energi optimering. Vi har ett lämpigt upplägg för alla kunder beroende på
vad det är för maskinutrusning Ni har i Er verksamhet allt för att få en säker drift och en lägre
akut kostnad och färre drift stopp på Er anläggning och att de obligatoriska återkommande kontrollerna utförs enligt F gas förordning och myndigheters krav. Detta för att minska utsläpp av köldmedium och sänka Era kostnader.

Vi servar all typ av kyla till restauranger och storkök och mindre butiker bensinmackar,
Konditorier mm. Alltså problem med kylrum eller frysskåpet eller konditormontern eller annat ring så försöker vi hjälpa Er på bästa sätt.

Vi säljer även kompletta lösningar med kyl, frys rum diskar ismaskiner Vi hjälper Er så ni får rätt dimensionerade anläggningar aggregat.

Vi har även komplett luftkonditionerings program med Panasonic som huvud leverantör då vi är både auktoriserade service givare och återförsäljare av hela Panasonic sortiment.
VI PÅ BLM KYL & STORKÖK har många års erfarenhet av att installera och serva luft-luftkonditioneringar hos olika typer av applikationer såsom kontor, datarum, verkstäder butiker av olika slag kläd, mat, sko, bensinmackar mm. Vi ordna kyla på de flesta ställen där det är för varmt för både människor och känsliga maskiner.

Varför inte montera kombinerad värmepump luftkonditionering i Er verksamhet detta för att sänka energi kostnadernaa på vintern i Ert kontor eller verkstad för att få en total komfort för
Arbetskraften på Ert företag som är viktigast för ett bra resultat i ER verksamhet.
VÄNTA INTE!
VI HAR LÄMPLIGA FÖRSLAG TILL DE FLESTA APLIKATIONER!
RING OSS IDAG!